ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงการคัดลายมืองามตามอย่างไทย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2559,20:53   อ่าน 779 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต่อต้านยาเสพติด
ชื่อนักเรียน : การฝึกอบรมลูกเสือแกนนำต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2559,20:50   อ่าน 543 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาอนุบาล ซึ่งจัดโดยศูนย์การกีฬาและการท่องเทียวจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันกีฬาอนุบาล
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2558,14:45   อ่าน 819 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การออกแบบ ป้ายโรงเรียน สำราญราษฎร์วิทยา โดย sketch up
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2558,14:26   อ่าน 1070 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การออกแบบ ป้ายโรงเรียน สำราญราษฎร์วิทยา โดย sketch up
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2558,14:23   อ่าน 1094 ครั้ง