ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร. สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/01/2013
ปรับปรุง 04/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 268380
Page Views 350438
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเสรีศึกษา ชนแดน ชนแดน
2 โรงเรียนอนุบาลชนแดน ชนแดน ชนแดน
3 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน
4 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า ชนแดน ชนแดน
5 โรงเรียนบ้านหนองแดง ชนแดน ชนแดน
6 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ชนแดน ชนแดน
7 โรงเรียนบ้านศาลาลาย ชนแดน ชนแดน
8 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน
9 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทราสาขาบ้านคลองกลาง ซับพุทรา ชนแดน
10 โรงเรียนบ้านสามแยกป่ามะม่วง ซับพุทรา ชนแดน
11 โรงเรียนบ้านโคกยาวสาขาบ้านโคกสาร ซับพุทรา ชนแดน
12 โรงเรียนบ้านซับเจริญ ซับพุทรา ชนแดน
13 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา ซับพุทรา ชนแดน
14 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้สาขาบ้านทุ่งโตนด ดงขุย ชนแดน
15 โรงเรียนบ้านดงขุย ดงขุย ชนแดน
16 โรงเรียนบ้าน กม.28 สาขาบ้านดงเสือเหลือง ดงขุย ชนแดน
17 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ ดงขุย ชนแดน
18 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ดงขุย ชนแดน
19 โรงเรียนบ้าน กม.28 ดงขุย ชนแดน
20 โรงเรียนบ้านหนองระมาน ดงขุย ชนแดน
21 โรงเรียนบ้านหนองกลอย ตะกุดไร ชนแดน
22 โรงเรียนกิตติพิทยา ตะกุดไร ชนแดน
23 โรงเรียนบ้านเขาสัก ตะกุดไร ชนแดน
24 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตะกุดไร ชนแดน
25 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ ตะกุดไร ชนแดน 769015
26 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว ตะกุดไร ชนแดน
27 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง ตะกุดไร ชนแดน
28 โรงเรียนบ้านกุฏิพระ ท่าข้าม ชนแดน
29 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า ท่าข้าม ชนแดน
30 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม ชนแดน
31 โรงเรียนบ้านดงแขวน ท่าข้าม ชนแดน
32 โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน ท่าข้าม ชนแดน
33 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น ท่าข้าม ชนแดน
34 โรงเรียนบ้านโคกสูง ท่าข้าม ชนแดน
35 โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง ท่าข้าม ชนแดน
36 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ บ้านกล้วย ชนแดน
37 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา บ้านกล้วย ชนแดน
38 โรงเรียนบ้านวังรวก บ้านกล้วย ชนแดน
39 โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านกล้วย ชนแดน
40 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก บ้านกล้วย ชนแดน
41 โรงเรียนบ้านหนองตาด พุทธบาท ชนแดน
42 โรงเรียนบ้านห้วยตูม พุทธบาท ชนแดน 081-6044377
43 โรงเรียนบ้านซับสีทอง พุทธบาท ชนแดน
44 โรงเรียนบ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน
45 โรงเรียนบ้านกกจั่น พุทธบาท ชนแดน
46 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สาขาบ้านหนองเล้าไก่ พุทธบาท ชนแดน
47 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง พุทธบาท ชนแดน
48 โรงเรียนบ้านลาดน้อย พุทธบาท ชนแดน
49 โรงเรียนบ้านน้ำลัด พุทธบาท ชนแดน
50 โรงเรียนบ้านผาทอง พุทธบาท ชนแดน
51 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดหัว พุทธบาท ชนแดน
52 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย ลาดแค ชนแดน -
53 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก ลาดแค ชนแดน 056760259
54 โรงเรียนบ้านลาดแค ลาดแค ชนแดน
55 โรงเรียนบ้านโคกยาว ลาดแค ชนแดน
56 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ลาดแค ชนแดน
57 โรงเรียนบ้านดงลาน ลาดแค ชนแดน
58 โรงเรียนสายสมร ลาดแค ชนแดน 056760114
59 โรงเรียนบ้านซับม่วง ลาดแค ชนแดน
60 โรงเรียนธาราคีรี ลาดแค ชนแดน
61 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว ลาดแค ชนแดน
62 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ศาลาลาย ชนแดน
63 โรงเรียนบ้านซับขลุง ศาลาลาย ชนแดน
64 โรงเรียนบ้านวังไทรทอง ซับเปิบ วังโป่ง
65 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน ซับเปิบ วังโป่ง
66 โรงเรียนบ้านซับเปิบ ซับเปิบ วังโป่ง
67 โรงเรียนบ้านเชิงชาย ซับเปิบ วังโป่ง
68 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ท้ายดง วังโป่ง
69 โรงเรียนบ้านด่านช้าง ท้ายดง วังโป่ง
70 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน ท้ายดง วังโป่ง
71 โรงเรียนบ้านวังชะนาง ท้ายดง วังโป่ง
72 โรงเรียนบ้านวังขอน ท้ายดง วังโป่ง
73 โรงเรียนบ้านดงหลง ท้ายดง วังโป่ง
74 โรงเรียนบ้านวังศาล วังศาล วังโป่ง
75 โรงเรียนบ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง 0828784533
76 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย วังศาล วังโป่ง 056760262
77 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม วังหิน วังโป่ง
78 โรงเรียนบ้านวังพลับ วังหิน วังโป่ง
79 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วังหิน วังโป่ง
80 โรงเรียนบ้านวังหิน วังหิน วังโป่ง
81 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน วังหิน วังโป่ง
82 โรงเรียนบ้านวังหินซอง วังหิน วังโป่ง
83 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย วังโป่ง วังโป่ง
84 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง วังโป่ง วังโป่ง (056) 758208
85 โรงเรียนวังโป่งศึกษา วังโป่ง วังโป่ง
86 โรงเรียนบ้านทางข้าม วังโป่ง วังโป่ง
87 โรงเรียนบ้านโนนตูม วังโป่ง วังโป่ง
88 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
89 โรงเรียนบ้านสักแห้ง ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์
90 โรงเรียนบ้านชอนไพร ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์
91 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์
92 โรงเรียนบ้านคลองขุด ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์
93 โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์
94 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์
95 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์
96 โรงเรียนบ้านคลองบง ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์
97 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์
98 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์
99 โรงเรียนบ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ 056 760128
100 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์
101 โรงเรียนบ้านวังโค้ง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ 056 786232
102 โรงเรียนบ้านป่าบง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์
103 โรงเรียนบ้านตะเบาะ ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ 056786233
104 โรงเรียนบ้านป่าม่วง ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์
105 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์
106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์
107 โรงเรียนบ้านท่าพล ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์
108 โรงเรียนบ้านอมกง ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์
109 โรงเรียนบ้านวังซอง ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์
110 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์
111 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์
112 โรงเรียนบ้านดง ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์
113 โรงเรียนบ้านอมชี ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์
114 โรงเรียนบ้านนา นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์
115 โรงเรียนบ้านคลองสาร นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์
116 โรงเรียนบ้านนางั่ว นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์
117 โรงเรียนบ้านสำนักหมัน นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์
118 โรงเรียนบ้านนางั่วเหนือ นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์
119 โรงเรียนบ้านชอน นาป่า เมืองเพชรบูรณ์
120 โรงเรียนบ้านนาป่า นาป่า เมืองเพชรบูรณ์
121 โรงเรียนเฉลียงลับวิทยา นาป่า เมืองเพชรบูรณ์
122 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ นาป่า เมืองเพชรบูรณ์
123 โรงเรียนบ้านปากน้ำ นาป่า เมืองเพชรบูรณ์
124 โรงเรียนบ้านกกไทร นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ 056760198
125 โรงเรียนบ้านบง นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ (056) 740174
126 โรงเรียนพัชรพิทยาคม นาป่า เมืองเพชรบูรณ์
127 โรงเรียนบ้านหัวนา นายม เมืองเพชรบูรณ์
128 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง นายม เมืองเพชรบูรณ์
129 โรงเรียนบ้านขมวด นายม เมืองเพชรบูรณ์ 056780137
130 โรงเรียนบ้านนายม นายม เมืองเพชรบูรณ์
131 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์
132 โรงเรียนบ้านบุฉนวน น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์
133 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์
134 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์
135 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์
136 โรงเรียนบ้านกงกะยาง บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ 056726342
137 โรงเรียนบ้านน้ำเลา บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์
138 โรงเรียนบ้านโคก บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์
139 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์
140 โรงเรียนบ้านโตก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์
141 โรงเรียนบ้านพี้ บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์
142 โรงเรียนบ้านพนานิคม บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์
143 โรงเรียนบ้านโตกใต้ บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์
144 โรงเรียนบ้านทุ่งแค บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์
145 โรงเรียนบ้านวังจาน บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์
146 โรงเรียนบ้านป่าแดง ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์
147 โรงเรียนบ้านป่าเลา ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์
148 โรงเรียนบ้านพลำ ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์
149 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์
150 โรงเรียนบ้านระวิง ระวิง เมืองเพชรบูรณ์
151 โรงเรียนบ้านยางกุด ระวิง เมืองเพชรบูรณ์
152 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ระวิง เมืองเพชรบูรณ์
153 โรงเรียนบ้านยางลาด ระวิง เมืองเพชรบูรณ์
154 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
155 โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
156 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
157 โรงเรียนบ้าน กม.2 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
158 โรงเรียนบ้านซับข่อย วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
159 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
160 โรงเรียนบ้านยางหัวลม วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
161 โรงเรียนบ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
162 โรงเรียนบ้านหลุง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
163 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ (056) 568077
164 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
165 โรงเรียนบ้านไร่ สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
166 โรงเรียนบ้านเนินสง่า ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ 0864405075
167 โรงเรียนบ้านห้วยนาค ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์
168 โรงเรียนบ้านหนองแหวน ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์
169 โรงเรียนบ้านชัยมงคล ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ 056-923024
170 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์
171 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ 0810417156
172 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์
173 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ 0817857331
174 โรงเรียนบ้านสะแกงาม ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์
175 โรงเรียนบ้านห้วยแหน ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ 0841780668
176 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์
177 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ 056-724618
178 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
179 โรงเรียนอนุบาลดินสอสี ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
180 โรงเรียนบ้านหนองนารี ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
181 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
182 โรงเรียนบ้านไทรงาม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ (056) 720833
183 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
184 โรงเรียนอนุบาลวัชรชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
185 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
186 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ 721236
187 โรงเรียนบ้านสะเดียง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
188 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
189 โรงเรียนโฆษิตวิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์