ฝ่ายงบประมาณ

นางสาวกาญจนาพร จันชาวนา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวหนึ่งฤทัย เปลือกคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวรัชนก กระสงค์
ครูผู้ช่วย