ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสมหมาย ศิลาแรง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายธีรกร พรานป่า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายปฏิพัทธิ์ แสงศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายวิทยา อุดนัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุรกิจ จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย

นางสุนันท์ คำพุฒ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1