ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 436) 18 ส.ค. 59
โครงการวันภาษาไทยและวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 536) 18 ส.ค. 59
วันแม่แ่งชาติ ประจำปี 2559 (อ่าน 366) 17 ส.ค. 59
การซ้อมทำแผนเผชิญเหตุการออกเสียงประชามติ ของทาง สภ.เพชรบูรณ์ ที่ โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 607) 28 ก.ค. 59
คณะกรรมการตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้เงินอุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (อ่าน 459) 04 ก.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการคัดลายมืองามตามอย่างไทย (อ่าน 610) 21 มิ.ย. 59
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 679) 20 มิ.ย. 59
โครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 912) 20 มิ.ย. 59
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (อ่าน 430) 20 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 477) 06 มิ.ย. 59
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 570) 25 พ.ค. 59
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 566) 05 พ.ค. 59
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 497) 01 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (อ่าน 460) 25 เม.ย. 59
โครงการ D.E.A.R โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 646) 01 เม.ย. 59
โครงการบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 433) 01 เม.ย. 59
การเรียนภาคฤดูร้อน (อ่าน 447) 01 เม.ย. 59
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 785) 18 ม.ค. 59
การอบรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 707) 05 ม.ค. 59
วันพ่อแห่งชาติและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 621) 05 ม.ค. 59
การออกแบบ ป้ายโรงเรียน สำราญราษฎร์วิทยา โดย sketch up ชั้น ม.3 (อ่าน 1680) 02 ต.ค. 58
การแข่งขันกีฬาอนุบาล ซึ่งจัดโดยศูนย์การกีฬาและการท่องเทียวจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ่าน 702) 02 ต.ค. 58
โรงเรียนสีขาว ปลอดสารเสพติด 100 % (อ่าน 914) 18 ก.ย. 58
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 607) 17 ส.ค. 58
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 727) 12 ม.ค. 58
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 538) 07 ม.ค. 58
วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 625) 04 ธ.ค. 57
กีฬาภายใน โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 613) 01 ธ.ค. 57
ประกาศแต่งตั้งกรรมการศิลปฯ64 2557 (อ่าน 526) 08 ก.ย. 57
รายงานการประชุมศิลปฯ64ครั้งที่1(กรรมการการแข่งขัน) (5 ก.ย.2557) (อ่าน 500) 08 ก.ย. 57
รายงานการประชุมกลุ่มศิลปฯ64(ผู้บริหาร) (อ่าน 507) 08 ก.ย. 57
รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปฯ64 (กลุ่มโรงเรียนเอกชน เทศบาล1 ราชประชานุเคราะห์57 ) Update (อ่าน 512) 08 ก.ย. 57
รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปฯ64 (อ.1ถึงป.6) (กลุ่มโรงเรียนเอกชน เทศบาล 1 ราชประชานุเคราะห์57) (อ่าน 467) 04 ก.ย. 57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ความรู้ลักษณะการไหว้ (อ่าน 485) 04 ก.ย. 57
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียน (อ่าน 541) 04 ก.ย. 57
มาตรการจราจร 5 จอม โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 517) 19 ส.ค. 57
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 546) 24 มิ.ย. 57
การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 548) 15 พ.ค. 57
กำหนดการสอบปลายภาค (อ่าน 528) 04 มี.ค. 57
โครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 575) 04 มี.ค. 57