ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 2563 (อ่าน 3239) 27 ต.ค. 63
พิธีเปิด "การเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ประจำปี 2563" (อ่าน 3238) 15 ต.ค. 63
นิเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 2563 (อ่าน 3245) 15 ต.ค. 63
คณะกรรมการ การตรวจการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3334) 19 ส.ค. 63
คณะนิเทศก์ จากศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ่าน 3363) 06 ส.ค. 63
โรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (อ่าน 3360) 31 ก.ค. 63
ประกาศจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 3320) 24 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อ (อ่าน 3344) 24 มิ.ย. 63
การกำหนดวันมาเรียนของระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา สลับวันมาเรียน (อ่าน 3275) 24 มิ.ย. 63
ประกาศให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษา มารับนมได้ที่โรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (อ่าน 3420) 21 เม.ย. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 3357) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 3336) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3387) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.6 (อ่าน 3322) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.5 (อ่าน 3342) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.4 (อ่าน 3228) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.3 (อ่าน 3232) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.2 (อ่าน 3216) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.1 (อ่าน 3251) 24 มี.ค. 63
จิตอาสาพระราชทาน 2563 (อ่าน 3353) 12 มี.ค. 63
วันแห่งเกียรติยศบัณฑิตน้อย 2562 (อ่าน 3313) 12 มี.ค. 63
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (อ่าน 4035) 21 มี.ค. 61
การแข่งทักษะวิชาการวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 2561 (อ่าน 4069) 27 ก.พ. 61
กิจกรรม (อ่าน 4152) 13 ม.ค. 61
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.5-ม.3 (อ่าน 4214) 19 ต.ค. 60
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ่าน 3875) 19 ต.ค. 60
กิจกรรมงานวิชาการ (อ่าน 3701) 19 ต.ค. 60
กิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (อ่าน 3745) 19 ต.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.4 (อ่าน 3767) 19 ต.ค. 60
ทำบุญ โรงเรียน (อ่าน 3728) 08 ส.ค. 60
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 3657) 08 ส.ค. 60
การ ตรวจติดตาม โรงเรียนเอกชน ที่ได้รับการอุดหนุน (อ่าน 3721) 08 ส.ค. 60
วันต่อต้านยาเสพย์ติด (อ่าน 3752) 04 ก.ค. 60
ท่านผู้อำนวยการ พร้อมคณะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ (อ่าน 3766) 22 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 3940) 20 มิ.ย. 60
การประชุม สื่อสาร สัมพันธ์ โรงเรียน ผู้ปกครอง และ โครงการเรียนฟรี 15 ปี (อ่าน 3809) 20 มิ.ย. 60
แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส ที่ถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก (อ่าน 3767) 14 มิ.ย. 60
แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค ที่ถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก (อ่าน 3768) 14 มิ.ย. 60
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 3788) 22 เม.ย. 60
รับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3945) 18 เม.ย. 60