ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ การตรวจการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563  นายเกริกไกร  พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยาได้ต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางรัศมี  จันทร์เพ็ง  นางกันยารัตน์ เหมฤดี และ นายวีรพันธ์  สหเมธาพัฒน์  นักวิชาการ  ซึ่งได้รับการตรวจและให้คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างกัลยานิมิต ขอขอบพระคุณมานะโอกาสนี้ครับ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,09:08   อ่าน 3333 ครั้ง