ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษา มารับนมได้ที่โรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขอให้ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับนมได้ที่โรงเรียน และให้ผู้ปกครองที่มาติดต่อรับอาหารเสริมนมปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขด้วย ค่ะ
 
-นักเรียนระดับอนุบาล รับนม 129 คน ๆ ละ 44 กล่อง
-นักเรียนระดับประถมรับอาหารเสริมนม 365 คน ๆ ละ 44 กล่อง
 
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,12:22   อ่าน 189 ครั้ง