ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งทักษะวิชาการวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 2561
ทางโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ขอแสดงความยินดี คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในวันการศึกษาเอกชนระดับภาคเหนือ 2561 ซึ่งทางโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยาได้ เป็นตัวแทนเข้าร่วม การแข่งขันทักษะ วิชาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จำนวน 3 รายการ ดังนี้

ลการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6     ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

เด็กหญิง พิมพิลัย    กว้างขวาง  นักเรียนชั้น ป.4/1

ผลการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3.     ได้รับรางวัล เหรียญทอง  ชนะเลิศ อันดับที่ 1

เด็กหญิง พชรวรรณ     วงค์แก้ว   นักเรียนชั้น ม.1

ผลการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3.    .     ได้รับรางวัล  เข้าร่วมการแข่งขัน

นางสาว ปิยะธิดา   ผาตา           นักเรียนชั้น ม.3โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,10:23   อ่าน 732 ครั้ง