ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 28) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 20) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 29) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.6 (อ่าน 15) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.5 (อ่าน 19) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.4 (อ่าน 12) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.3 (อ่าน 7) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.2 (อ่าน 7) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.1 (อ่าน 16) 24 มี.ค. 63
จิตอาสาพระราชทาน 2563 (อ่าน 50) 12 มี.ค. 63
วันแห่งเกียรติยศบัณฑิตน้อย 2562 (อ่าน 36) 12 มี.ค. 63
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (อ่าน 717) 21 มี.ค. 61
การแข่งทักษะวิชาการวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 2561 (อ่าน 731) 27 ก.พ. 61
กิจกรรม (อ่าน 794) 13 ม.ค. 61
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.5-ม.3 (อ่าน 828) 19 ต.ค. 60
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ่าน 572) 19 ต.ค. 60
กิจกรรมงานวิชาการ (อ่าน 470) 19 ต.ค. 60
กิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (อ่าน 504) 19 ต.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.4 (อ่าน 539) 19 ต.ค. 60
ทำบุญ โรงเรียน (อ่าน 520) 08 ส.ค. 60
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 445) 08 ส.ค. 60
การ ตรวจติดตาม โรงเรียนเอกชน ที่ได้รับการอุดหนุน (อ่าน 483) 08 ส.ค. 60
วันต่อต้านยาเสพย์ติด (อ่าน 517) 04 ก.ค. 60
ท่านผู้อำนวยการ พร้อมคณะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ (อ่าน 555) 22 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 656) 20 มิ.ย. 60
การประชุม สื่อสาร สัมพันธ์ โรงเรียน ผู้ปกครอง และ โครงการเรียนฟรี 15 ปี (อ่าน 537) 20 มิ.ย. 60
แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส ที่ถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก (อ่าน 510) 14 มิ.ย. 60
แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค ที่ถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก (อ่าน 506) 14 มิ.ย. 60
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 523) 22 เม.ย. 60
รับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 681) 18 เม.ย. 60
ผู้อำนวยการประธาน ปสกช. จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีปรงผม ในโครงการบรรพชาอุปสมบท (อ่าน 557) 10 เม.ย. 60
กิจกรรมโครงการครูแดร์ (อ่าน 700) 24 มี.ค. 60
กิจกรรมวัน บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 809) 23 มี.ค. 60
ทำบุญโรงเรียนในวันปีใหม่ (อ่าน 548) 01 ก.พ. 60
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 558) 01 ก.พ. 60
อบรม การพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน และ PISA (อ่าน 625) 01 ก.พ. 60
อบรม แกนนำเพิ่มแรงจูงใจต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 714) 01 ก.พ. 60
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2560 (อ่าน 580) 01 ก.พ. 60
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ (อ่าน 792) 21 ธ.ค. 59
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" (อ่าน 657) 23 พ.ย. 59