ข่าวประชาสัมพันธ์
คณผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมใจแสดงความจงรักภักดีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาวิณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา (อ่าน 121) 09 ม.ค. 66
ทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3 (อ่าน 172) 05 ธ.ค. 65
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นำโดยนายเกริกไกร พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 “วันปิยมหาราช” พร้อมทั้งคณะครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (อ่าน 210) 23 ต.ค. 65
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 โดยนายสมยศ แสวงสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกหมอและครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ได้ตรวจเยี่ยมการซ้อมแผนการเผชิญเหตุ (กรณีเด็กติดในรถตู้) พร้อมให้คำแนะนำ โดยมี ดร.สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาตฯ ให้การต้อน (อ่าน 298) 05 ก.ย. 65
ติดตาม ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเียนเอกชน 25 สิงหาคม 2565 ณ.โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 274) 02 ก.ย. 65
โครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรายยุคคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 (อ่าน 278) 19 ส.ค. 65
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นำโดยนายเกริกไกร พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวาย ณ วัดช้างเผือก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (อ่าน 262) 14 ก.ค. 65
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรม ถวายพระพร (อ่าน 645) 06 มิ.ย. 65
นางสาวอมรรัตน์ เสาธง และนายวิทยา อุดนัน ครูผู้สอน ได้รับรางวัล ครูดีศรีสถาบัน ประจำปี 2565 วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี 2565 (อ่าน 591) 24 พ.ค. 65
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยาได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ตรวจความพร้อมโรงเรียนเอกชน โดยมี ดร.สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาตฯ ให้การต้อนรับ (อ่าน 624) 12 พ.ค. 65
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 534) 05 พ.ค. 65
กิจกรรม SUMMER COURSE โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 585) 03 เม.ย. 65
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 573) 21 มี.ค. 65
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยาได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาคฤดูร้อน (SUMMER) (อ่าน 606) 19 มี.ค. 65
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์เที่ยวประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์ จินตรัตน์ แสงศิริ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ (อ่าน 2667) 09 มี.ค. 65
วันที่ 4 มีนาคม 2565 นำโดย ดร.สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาต ฯ และคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2638) 07 มี.ค. 65
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 นำโดย ดร.สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 2628) 07 มี.ค. 65
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2626) 07 มี.ค. 65
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่ม โรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 (อ่าน 3565) 19 ม.ค. 65
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อช่วงวันหยุด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3569) 11 ม.ค. 65
พิธวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 2563 (อ่าน 7044) 27 ต.ค. 63
พิธีเปิด "การเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ประจำปี 2563" (อ่าน 7031) 15 ต.ค. 63
นิเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 2563 (อ่าน 7003) 15 ต.ค. 63
คณะกรรมการ การตรวจการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7085) 19 ส.ค. 63
คณะนิเทศก์ จากศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ่าน 7176) 06 ส.ค. 63
โรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (อ่าน 6899) 31 ก.ค. 63
ประกาศจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา (อ่าน 6901) 24 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อ (อ่าน 6917) 24 มิ.ย. 63
การกำหนดวันมาเรียนของระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา สลับวันมาเรียน (อ่าน 6839) 24 มิ.ย. 63
ประกาศให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษา มารับนมได้ที่โรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (อ่าน 7003) 21 เม.ย. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 6910) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 6879) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 6931) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.6 (อ่าน 6863) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.5 (อ่าน 6884) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.4 (อ่าน 6750) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.3 (อ่าน 6762) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.2 (อ่าน 6737) 24 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.1 (อ่าน 6769) 24 มี.ค. 63
จิตอาสาพระราชทาน 2563 (อ่าน 6875) 12 มี.ค. 63
วันแห่งเกียรติยศบัณฑิตน้อย 2562 (อ่าน 6882) 12 มี.ค. 63
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (อ่าน 7577) 21 มี.ค. 61
การแข่งทักษะวิชาการวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 2561 (อ่าน 7642) 27 ก.พ. 61
กิจกรรม (อ่าน 7711) 13 ม.ค. 61
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.5-ม.3 (อ่าน 7755) 19 ต.ค. 60
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ่าน 7417) 19 ต.ค. 60
กิจกรรมงานวิชาการ (อ่าน 7213) 19 ต.ค. 60
กิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (อ่าน 7269) 19 ต.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.4 (อ่าน 7300) 19 ต.ค. 60
ทำบุญ โรงเรียน (อ่าน 7248) 08 ส.ค. 60