ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร. สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นาง รัชนี พงษ์สิทธิศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกริกไกร พงษ์สิทธิศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพราววดี พงษ์สิทธิศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :