ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเสวนารับฟังความคิดเห็นของนักเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2563  เวลาประมาณ 14.00 น.
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
โดยนักเรียน แสดงความความคิดเห็นผ่านกิจกรรมของสภานักเรียน
เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560


โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,10:22   อ่าน 222 ครั้ง