ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559
ทางโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยาจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ระหว่างวันที่  8 – 9 ธันวาคม 2559 เพื่อเพื่อพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน สร้างความสามัคคีภายในสถาบัน  รู้จักการทำงานเป็นทีมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,14:35   อ่าน 715 ครั้ง