คณะผู้บริหาร

ดร. สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางรัชนี พงษ์สิทธิศักดิ์
ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา

นายเกริกไกร พงษ์สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการ

นางสาวพราววดี พงษ์สิทธิศักดิ์
ผู้จัดการ