ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

- การแข่งขันมวยปล้ำชิงแชมป์ประเทศไทย

ณ เทศบาลนครจังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

- การแข่งขันมวยปล้ำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ภาคเหนือ

ประจำปี 2554 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

- การแข่งขันมวยปล้ำ กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 40

จังหวัดกำแพงเพชร

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง

- การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ณ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2554

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เปตองหญิง รุ่นอายุ 14 ปี

- การแข่งขันแอโรบิค ( สุขภาพดีแน่ ) วันที่ 2 มีนาคม 2555

ณ สวนสาธารณะเพชบุระ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

- การแข่งขันแอโรบิค ( สุขภาพดีแม่ ) วันที่ 11 สิงหาคม 2555

ณ หอวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

- การแข่งขันแอโรบิค ระดับเขตพื้นที่ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

(ระดับประถมศึกษา)

ได้รับคะแนนระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 4

- การแข่งขันแอโรบิค ระดับเขตพื้นที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

( ระดับมัธยมศึกษา )

ได้รับคะแนนระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

- การแข่งขันฟุตซอลวัชรชัยต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ปี 2555

เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

- เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล KFC SEVEN SCHOOL ครั้งที่ 4 ปี 2555

เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย

- เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ cup ครั้งที่ 12

เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย

- การเข้าร่วมนิทรรศการเปิดโลกอาชีพสู่ชุมชน (Open House)

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

* กิจกรรมการแข่งทักษะการบังคับหุ่นยนต์ควบคุมวัตถุ

เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้รับรางวัลชมเชย

* กิจกรรมการแข่งขันทักษะ นักบัญชีน้อย

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

* กิจกรรมการแข่งขันทักษะ การประกอบคอมพิวเตอร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

- งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคเหนือ ร้องเพลงลูกทุ่ง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การกล่าวสุนทรพจน์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ร้องเพลงธรรมมะ

- การแข่งขันจัดสวนถาด งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ฯ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

- การแข่งขันจัดทำบายศรีขันหมาก งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

- การแข่งขันฉีดตัดปะ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นอนุบาล

- การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชั้นอนุบาล

- แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ประจำปี 2555

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4

- การเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ประจำปี 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2555

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

(ประเภทยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้