รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
122 ถ.บูรกรรมโกวิท   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
เบอร์โทรศัพท์ 721236 เบอร์แฟกส์ 0-5672-2955
Email : sumrarnraj@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :